SPŠ  Komenského 2, Košice 

        Prvá priemyselná škola na Slovensku, založená v roku 1872

     Najstaršia škola svojho druhu v strednej Európe

 Zakusky                               
 

Stránka nie je priebežne aktualizovaná.

 

Dňa 7. mája 2012, udelil primátor mesta Košice Strednej priemyselnej škole navyššie mestské ocenenie CENU MESTA KOŠICE, za vynikajúce  výsledky pri výchove technickej inteligencie a formovanie osobnosti mladých ľudí počas svojej 140. ročnej existencie.

 

 ROZVRH platný od 01.10.2012

  

 
 PONÚKAME VÁM ŠTUDIJNÉ ODBORY:

 ►2381 6 - STROJÁRSTVO

 1.Profilácia - Grafické systémy

 2.Profilácia - Dopravné zariadenia

 

 ►2241 6 - POLYTECHNIKA

 1.Profilácia - Pilot, Pilot - mechanik

 2.Profilácia - Letuška, Steward

 

 ►2235 6 - HUTNÍCTVO

 

 ►3965 6 - BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 ►3916 6 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

 Študijné odbory ukončené maturitnou skúškou a výučným listom:

 ►2413 4 - Mechanik strojov a zariadení

 ►2426 4 - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení